ก่อนจะคาดหวังให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์ ควรแนะนำให้ลูกได้รู้จักอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาในสถานการณ์ต่างๆ เสียก่อน เช่นอารมณ์โกรธ เศร้า เสียใจ มีความสุข ฯลฯ เพราะความสามารถในการควบคุมตนเองเริ่มจากการทำความรู้จักอารมณ์ทั้งบวกและลบ และรู้ตัวว่ากำลังรู้สึกอย่างไร

เมื่อลูกเล็กยังไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขา”ยังไม่รู้จักอารมณ์ของตัวเอง” คุณพ่อคุณแม่ควรแนะนำให้ลูกได้รู้จักอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาในสถานการณ์ต่างๆ เพราะความสามารถในการควบคุมตนเองเริ่มจากการทำความรู้จักอารมณ์ที่หลากหลายทั้งบวกและลบและรู้ว่าตนเองนั้นกำลังรู้สึกอย่างไร เช่น ให้ลูกเล่าว่าเมื่อไรที่เขาเศร้า สุข แล้วให้ลูกลองแสดงท่าทางเป็นอารมณ์เหล่านั้น เพื่อให้เขาเรียนรู้เรื่องอารมณ์ดีขึ้น
คุณพ่อคุณแม่เองต้องเท่าทันอารมณ์ของลูกด้วย สังเกตรู้ว่าลูกอยู่ในอารมณ์ใดแล้วช่วยคลี่คลาย เช่น ถ้าลูกเศร้าก็ปลอบ โดยเฉพาะลูกเล็กที่ยังไม่สามารถบอกเหตุผลได้ว่าร้องไห้เพราะอะไร เมื่อเขาสื่อสารได้มากขึ้น ให้ฝึกถามลูกว่าวันนี้เขารู้สึกอย่างไร

นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดี มีสติอารมณ์มั่นคงหากิจกรรมให้ลูกได้ระบายออกทางอารมณ์ที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่น ทำงานศิลปะ ร้องเพลง เล่นเกม และอย่าลืมตั้งกติกาว่าคุณพ่อคุณแม่จะไม่ยอมให้ลูกทำร้ายตนเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ทำลายข้าวของเวลาที่เกิดความไม่พอใจ

“ก่อนจะคาดหวังให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ควรแนะนำให้เด็กได้รู้จักอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาในสถานการณ์ต่างๆ เสียก่อน เช่นอารมณ์โกรธ อารมณ์เศร้า เสียใจ มีความสุข ฯลฯเพราะความสามารถในการควบคุมตนเองเริ่มจากการทำความรู้จักอารมณ์ที่หลากหลายทั้งบวกและลบ และรู้ตัวว่ากำลังรู้สึกอย่างไร”