เด็กที่คิดยืดหยุ่นไม่เป็น มักจะอึดอัดคับข้องใจเมื่อเจอสถานการณ์ใหม่ๆ แล้วแสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็น เช่น แสดงอาการหงุดหงิด ต่อต้าน เมื่อมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยชิน ปรับตัวยาก
คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้ว่าลูกมีความคิดยืดหยุ่นหรือไม่ เด็กที่คิดยืดหยุ่นไม่เป็นมักจะอึดอัด คับข้องใจเมื่อเจอสถานการณ์ใหม่แล้วแสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็น เช่น อาการหงุดหงิด ต่อต้านเมื่อมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยชิน เช่น หงุดหงิดต่อต้านเมื่อของถูกย้ายที่ สิ่งของ อาหาร สถานที่เปลี่ยนไป ปรับตัวยาก บางครั้งเป็นปัญหาจนไม่เป็นอันสนใจอะไร

ความคิดยืดหยุ่น Cognitive Flexibility เริ่มมีการพัฒนาในเด็กวัย 4 ขวบครึ่ง – 5 ขวบ ช่วงวัยนี้ควรส่งเสริมให้เด็กมีความคิดยืดหยุ่น เปลี่ยนความคิดได้ไม่ยึดติดกับความคิดเดียว
คุณพ่อคุณแม่ควรชวนลูกพูดคุยในเรื่องที่ลูกสนใจ เปิดโอกาสให้ซักถามและตอบคำถามด้วยความเต็มใจ จากนั้นกระตุ้นให้คิดต่อยอดจากสิ่งที่เห็น หรือได้พูดคุย ฝึกให้ลูกคิดแก้ปัญหาเอง ให้โอกาสลูกได้มีทางเลือกและคิดตัดสินใจด้วยตัวเอง รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างในการมีความคิดยืดหยุ่นด้วย
หากสังเกตพบว่าลูกมีความบกพร่องด้าน Cognitive Flexibility แต่เนิ่นๆสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที

“เด็กที่คิดยืดหยุ่นไม่เป็น มักจะอึดอัดคับข้องใจเมื่อเจอสถานการณ์ใหม่ๆ หรือเมื่อมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยชิน แล้วมักแสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็น เช่น แสดงอาการหงุดหงิด ต่อต้าน”