คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคนที่มีไอคิวสูง ฉลาด เรียนเก่ง น่าจะมี EF หรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี หรือพูดง่ายๆ ว่า เราคาดหวังว่าเด็กที่เรียนดีจะมีนิสัยการทำงานที่ดีด้วย และจะสามารถจัดการการงานทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนได้ดี

ศาสตราจารย์ Dr. Adele Diamonds นักวิชาการด้าน EF คนสำคัญได้ทำการค้นคว้าวิจัยด้านต่างๆ ไว้มากมาย ชี้ไว้ว่า Working Memory กับ Inhibition สามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จของเด็กเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ได้ดียิ่งกว่าผลทดสอบไอคิวเสียอีก ท่านให้เหตุผลว่า การทดสอบไอคิวที่ทำๆ กันมาเป็นการวัดสิ่งที่เรียกว่า “ความสามารถทางปัญญาที่ตกผลึกแล้ว” (Crystallized Intelligence) เป็นการเรียกข้อมูลในสิ่งที่เรียนไปเรียบร้อยแล้ว เช่น คำนี้หมายความว่าอย่างไร เมืองหลวงของประเทศนี้ชื่ออะไร

แต่ EF คือ ความสามารถในการใช้สิ่งที่เรารู้แล้วนำมาสร้างสรรค์ใหม่ หรือนำมาแก้ปัญหา ซึ่งเป็น “ความสามารถทางเชาว์ปัญญา” (Fluid Intelligence)

ดังนั้น คุณครูไม่ควรส่งเสริมและประเมินเด็กด้วยคะแนนไอคิวหรือผลการเรียนเพียงอย่างเดียว ควรส่งเสริมและพิจารณาดูความสามารถในการจัดการชีวิตของเด็กด้วย

Ref : Adele Diamond,2008, Executive Functions , interview with Ellen Galinsky Oct.4,2008

“เด็กที่มีปัญญาเลิศอาจจะมีความสามารถในการยับยั้งแรงกระตุ้นได้ต่ำ อาจจะมีทักษะในการวางแผนหรือจัดการชีวิตประจำวันไม่ดีก็ได้”