เด็กที่รู้จักควบคุมอารมณ์จะกำกับควบคุมตนเองได้ดี จะส่งผลดีในระยะยาว มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในด้านการเรียน การทำงาน รวมทั้งมีชีวิตคู่ที่ราบรื่น มีสุขภาพกายและใจที่ดีในวิถีการใช้ชีวิตประจำวัน คุณพ่อคุณแม่อย่าละเลยที่จะฝึกลูกเล็กให้รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองในสถานการณ์ต่างๆ

เด็กที่รู้จักควบคุมอารมณ์จะกำกับควบคุมตนเองได้ดี จะส่งผลดีในระยะยาว มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในด้านการเรียน การทำงาน รวมทั้งมีชีวิตคู่ที่ราบรื่น มีสุขภาพกายและใจที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับเด็กที่ขาดทักษะด้านการกำกับควบคุมตนเอง

ในแต่ละวันคุณครูสามารถสอดแทรกการฝึกเด็กเล็กให้รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ดังที่รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ได้ยกตัวอย่างวิธีฝึกเด็กให้ควบคุมอารมณ์ เช่น

– หากเด็กแสดงอาการหงุดหงิดอารมณ์เสียเมื่อเจอปัญหาเพียงเล็กน้อย คุณครูควรบอกเด็กว่าไม่เป็นไร ลองพยายามใหม่นะ คุณครูจะช่วย
– เมื่อช่วยให้เด็กทำจนสำเร็จได้ด้วยตัวเองแล้วอย่าลืมชมเชย สอนเด็กให้เข้าใจว่าการหงุดหงิดอารมณ์เสียเป็นการแสดงออกว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไร แต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา วิธีที่ถูกคือหาทางแก้ปัญหาให้ตรงจุดต่างหาก
– เมื่อคุณครูสังเกตเห็นว่าเด็กกำลังผิดหวังเสียใจ ให้เด็กเล่าว่าเขารู้สึกอย่างไร ปลอบใจและแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจความรู้สึกของเขา อธิบายให้เด็กรู้ว่าตอนนี้เขากำลังรู้สึกอย่างไร ชวนให้เขาปรับอารมณ์สู่ภาวะปกติ อย่าปล่อยให้เด็กโกรธ ผิดหวังเสียใจนานเกินไปจะไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาสมองของเด็ก
– ฝึกให้เด็กอดทนต่อสิ่งล่อใจ พยายามจดจ่อกับงานจนเสร็จ เมื่อเด็กทำสำเร็จก็ชมเชยและให้รางวัลตามที่สัญญาไว้

“อย่าปล่อยให้เด็กโกรธ ผิดหวังเสียใจนานเกินไปจะไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาสมองของเด็ก”