หลักสูตร แนวทางการเขียนแผนจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161100
1. เชียงใหม่ วันที่ 14-15 ก.ค. 61 611161100-003
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
2. ขอนแก่น วันที่ 4-5 ส.ค. 61 611161100-002
กรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
3. นครศรีธรรมราช วันที่ 15-16 ส.ค. 61 611161100-001
โรงแรม เดอะทวิน โลตัส

[thim-button title=”Shopping หลักสูตร” url=”http://www.trainingobec.go.th” new_window=”” icon=”fa fa-cart-arrow-down” icon_position=”after”]