หลักสูตร กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 611151003
1. นครราชสีมา วันที่ 7-8 ก.ค. 61 611151003-002
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1
2. เชียงใหม่ วันที่ 14-15 ก.ค. 61 611151003-004
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
3. เพชรบุรี วันที่ 21-22 ก.ค. 61 611151003-005
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
4. ระยอง วันที่ 4-5 ส.ค. 61 611151003-006
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก(อริยมิตรประสาท)
5. ขอนแก่น วันที่ 18-19 ส.ค. 61 611151003-007
กรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
6.สุพรรณบุรี วันที่ 25-26 ส.ค. 61 611151003-008
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1
7. สุราษฎร์ธานี วันที่ 1-2 ก.ย. 61 611151003-003
โรงแรมร้อยเกาะ 100 ISLANDS RESORT AND SPA
8. กรุงเทพ วันที่ 8-9 ก.ย. 61 611151003-009
บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด
9.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 15-16 ก.ย. 61 611151003-010
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ

[thim-button title=”Shopping หลักสูตร” url=”http://www.trainingobec.go.th” new_window=”” icon=”fa fa-cart-plus” icon_position=”after”]