หลักสูตร ดนตรีและการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161090
1.นครราชสีมา วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 61 611161090-003
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1
2. เชียงใหม่ วันที่ 14-15 ก.ค. 61 611161090-005
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
3. เพชรบุรี วันที่ 18-19 ส.ค. 61 611161090-006
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
4. กรุงเทพ วันที่ 25-26 ส.ค. 61 611161090-001
บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด
5. ขอนแก่น วันที่ 1-2 ก.ย. 61 611161090-004
กรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
6. สงขลา วันที่ 8-9 ก.ย. 61 611161090-002
โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช

[thim-button title=”Shopping หลักสูตร” url=”http://www.trainingobec.go.th” new_window=”” icon=”fa fa-cart-plus” icon_position=”after”]