หลักสูตร นิทานเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161099
1. นครราชสีมา วันที่ 18 มิ.ย.-19 ส.ค. 61 611161099-001
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1
2. เชียงใหม่ วันที่ 1-2 ก.ย. 61 611161099-002
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
3. ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 8-9 ก.ย. 61 611161099-003
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1

[thim-button title=”http://www.trainingobec.go.th” url=”Shopping หลักสูตร” new_window=”” icon=”fa fa-cart-arrow-down” icon_position=”after”]