หลักสูตร ศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161108
1. นครราชสีมา วันที่ 7 – 8 ก.ค. 61 611161108-004
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1
2. เพชรบุรี วันที่ 18-19 ส.ค. 61 611161108-001
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
3. สงขลา วันที่ 25-26 ส.ค. 61 611161108-002
โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช
4. ขอนแก่น วันที่ 1-2 ก.ย. 61 611161108-005
กรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
5. เชียงใหม่ วันที่ 8-9 ก.ย. 61 611161108-003
โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ

[thim-button title=”Shopping หลักสูตร” url=”http://www.trainingobec.go.th” new_window=”” icon=”fa fa-cart-arrow-down” icon_position=”after”]