หลักสูตร Facilitator เพื่อการจัดกระบวนการ PLC ที่มีประสิทธิภาพ 612151005
1. ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 61 612151005-004
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1
2. กรุงเทพ วันที่ 7-8 ก.ค. 61 612151005-002
บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด
3. เชียงใหม่ วันที่ 4-5 ส.ค. 61 612151005-001
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
4. สงขลา วันที่ 15-16 ส.ค. 61 612151005-003
โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช
5. ขอนแก่น วันที่ 8-9 ก.ย. 61 612151005-005
โรงแรม กรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

[thim-button title=”Shopping หลักสูตร” url=”http://www.trainingobec.go.th” new_window=”” icon=”fa fa-cart-arrow-down” icon_position=”after”]