ชุมชนร่วมปฏิรูปการศึกษา

จุดประกายให้สังคมไทยเปลี่ยน “Mind Set” การพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ดี คือการวางรากฐานการศึกษาที่เข้มแข็งของชีวิต เป็น “หน้าที่ของทุกคนในชุมชน” เกิดขึ้น และเป็นจริงได้ทันที ด้วย “พลังชุมชน”

 

Announcement: Summer Tryouts Begin August 28th

ที่มาของโครงการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam

เป้าหมายโครงการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur

ร่วมสนับสนุนโครงการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ส่งเสริม EF ต้นแบบอำเภอพญาเม็งราย

พื้นที่ส่งเสริม EF ต้นแบบอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายมี “เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพญา เม็งราย” เป็นแกนนำเคลื่อนฝัน “การส่งต่อคนคุณภาพทุกช่วงวัย” และ “การป้องกันปัญหาการระบาดของยาเสพติด” ให้หมดไปจากพื้นที่ ด้วยการสานพลังชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในเด็กปฐมวัย

พื้นที่ขยายผล EF จังหวัดลำปาง

พื้นที่ขยายผล EF จังหวัดลำปาง โดยเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ศูนย์ ประสานงานและแกนนำขับเคลื่อนขยายผลความรู้ EF ไปยังภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งเครือข่ายครอบครัว และเครือข่ายครูปฐมวัย ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

พื้นที่ส่งเสริม EF จังหวัดระยอง

พื้นที่ส่งเสริม EF จังหวัดระยองภายใต้การสนับสนุนขององค์กรเอกชน ดำเนินงานขับเคลื่อนในรูปแบบ การบริหารโครงการเพื่อสังคม (CSR) “ระยอง EF Happy City” โดยกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการปฐมวัยจังหวัดระยอง มีผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองเป็นเลขานุการ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยในพื้นที่อำเภอนำร่อง ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง และอำเภอบ้านฉาง มีแกนนำชุมชนจิตอาสาร่วมขับเคลื่อน หลายภาคส่วน อาทิ หน่วยงานด้านสาธารณสุขอ าเภอ เครือข่ายครูปฐมวัย เครือข่ายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

[freehtml5map id="0"]

Club History

Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh. Donec rutrum congue leo eget malesuada.

Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh. Donec rutrum congue leo eget malesuada.

2010

LeagUe Champions

2014

State Champions

2015

Top 3 in Nationals

2017

District Champions

Become Volunteer or Donate Today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do

Thailand EF Partnership

Want to Join The Club?

Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh. Donec rutrum congue leo eget malesuada.