หลักสูตร ดนตรีและการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161090

หลักสูตร ดนตรีและการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161090 1.นครราชสีมา วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 61 611161090-003 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1 2. เชียงใหม่ วันที่ 14-15 ก.ค. 61 611161090-005 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 3. เพชรบุรี วันที่...

หลักสูตร ศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161108

หลักสูตร ศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161108 1. นครราชสีมา วันที่ 7 – 8 ก.ค. 61 611161108-004 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1 2. เพชรบุรี วันที่ 18-19 ส.ค. 61 611161108-001 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 3. สงขลา วันที่ 25-26 ส.ค. 61...

หลักสูตร นิทานเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161099

หลักสูตร นิทานเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161099 1. นครราชสีมา วันที่ 18 มิ.ย.-19 ส.ค. 61 611161099-001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1 2. เชียงใหม่ วันที่ 1-2 ก.ย. 61 611161099-002 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 3. ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 8-9 ก.ย....

หลักสูตร กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 611151003

หลักสูตร กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 611151003 1. นครราชสีมา วันที่ 7-8 ก.ค. 61 611151003-002 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1 2. เชียงใหม่ วันที่ 14-15 ก.ค. 61 611151003-004 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 3. เพชรบุรี วันที่ 21-22 ก.ค. 61 611151003-005...

หลักสูตร Facilitator เพื่อการจัดกระบวนการ PLC ที่มีประสิทธิภาพ 612151005

หลักสูตร Facilitator เพื่อการจัดกระบวนการ PLC ที่มีประสิทธิภาพ 612151005 1. ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 61 612151005-004 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 2. กรุงเทพ วันที่ 7-8 ก.ค. 61 612151005-002 บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด 3. เชียงใหม่ วันที่...