ชมุชนร่วมปฏิรูปการศึกษา
สร้างรากฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ame, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ame, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ame

ข่าวและกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยความรู้ Executive Functions รุ่น 4

โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยความรู้ Executive Functions รุ่น 4 "การพัฒนาทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ EF" สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมือง จ.ลำปาง โดย สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หลักสูตร ดนตรีและการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161090

หลักสูตร ดนตรีและการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161090 1.นครราชสีมา วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 61 611161090-003 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1 2. เชียงใหม่ วันที่ 14-15 ก.ค. 61 611161090-005 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 3. เพชรบุรี วันที่ 18-19 ส.ค. 61 611161090-006 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 4. กรุงเทพ วันที่ 25-26 ส.ค. 61 611161090-001 บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด 5. ขอนแก่น วันที่ 1-2 ก.ย. 61 611161090-004 กรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 6. สงขลา วันที่ 8-9 ก.ย. [...]

หลักสูตร ศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161108

หลักสูตร ศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161108 1. นครราชสีมา วันที่ 7 - 8 ก.ค. 61 611161108-004 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1 2. เพชรบุรี วันที่ 18-19 ส.ค. 61 611161108-001 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 3. สงขลา วันที่ 25-26 ส.ค. 61 611161108-002 โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช 4. ขอนแก่น วันที่ 1-2 ก.ย. 61 611161108-005 กรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 5. เชียงใหม่ วันที่ 8-9 ก.ย. 61 611161108-003 โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ [thim-button title="Shopping หลักสูตร" url="http://www.trainingobec.go.th" [...]

หลักสูตร นิทานเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161099

หลักสูตร นิทานเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161099 1. นครราชสีมา วันที่ 18 มิ.ย.-19 ส.ค. 61 611161099-001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1 2. เชียงใหม่ วันที่ 1-2 ก.ย. 61 611161099-002 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 3. ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 8-9 ก.ย. 61 611161099-003 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 [thim-button title="http://www.trainingobec.go.th" url="Shopping หลักสูตร" new_window="" icon="fa fa-cart-arrow-down" icon_position="after"]

วิดีโอข่าวและกิจกรรม

ขับเคลื่อนนโยบาย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ame, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ame, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ame

การขับเคลื่อน EF ในสถาบันราชภัฎ

ภาคเหนือ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ame, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ame.

ภาคกลาง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ame, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ame.

ภาคใต้

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ame, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ame.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ame, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ame.

ALL About EF
EF สำหรับพ่อแม่
EF สำหรับคุณครู
งานวิจัย EF

Thailand EF Partnership

Want to Join The Club?

Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta.Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Sed porttitor lectus nibh. Donec rutrum congue leo eget malesuada.