หลักสูตร แนวทางการเขียนแผนจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161100

หลักสูตร แนวทางการเขียนแผนจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161100 1. เชียงใหม่ วันที่ 14-15 ก.ค. 61 611161100-003 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 2. ขอนแก่น วันที่ 4-5 ส.ค. 61 611161100-002 กรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 3. นครศรีธรรมราช วันที่ 15-16 ส.ค. 61...