หลักสูตร ดนตรีและการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161090

หลักสูตร ดนตรีและการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161090 1.นครราชสีมา วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 61 611161090-003 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1 2. เชียงใหม่ วันที่ 14-15 ก.ค. 61 611161090-005 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 3. เพชรบุรี วันที่...