หลักสูตร นิทานเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161099

หลักสูตร นิทานเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161099 1. นครราชสีมา วันที่ 18 มิ.ย.-19 ส.ค. 61 611161099-001 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1 2. เชียงใหม่ วันที่ 1-2 ก.ย. 61 611161099-002 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 3. ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 8-9 ก.ย....