IQ vs. EF

IQ vs. EF

คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคนที่มีไอคิวสูง ฉลาด เรียนเก่ง น่าจะมี EF หรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี หรือพูดง่ายๆ ว่า เราคาดหวังว่าเด็กที่เรียนดีจะมีนิสัยการทำงานที่ดีด้วย และจะสามารถจัดการการงานทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนได้ดี ศาสตราจารย์ Dr.Adele Diamonds...

ขั้นตอนพัฒนาการ EF ในเด็กเล็กแต่ละวัย

ขั้นตอนพัฒนาการ EF ของเด็กแต่ละช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนโตเป็นผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่สามารถมองเห็นทักษะความสามารถ EF ในตัวลูกที่ค่อยๆ ก่อร่างสร้างขึ้นทีละน้อยตามวัยของเด็กตามที่นักวิชาการศึกษา Joyce Cooper-Kahn และ Laurie Dietzel แนะนำไว้ดังนี้ 0-2 ปี...

ทักษะสมอง EF คืออะไร

ทำไมต้อง EF (Executive Function) รู้จัก Executive Functions (EF) ศักยภาพสมองที่ทุกคนมีมาแต่เกิด ทักษะสมอง EF (Executive Functions) คือ ชุดกระบวนการคิด ที่ทำงานในสมองส่วนหน้าของเรา ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อข้อมูลจากประสบการณ์ในอดีตเข้ากับปัจจุบัน...