หลักสูตร ศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161108

หลักสูตร ศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 611161108 1. นครราชสีมา วันที่ 7 – 8 ก.ค. 61 611161108-004 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1 2. เพชรบุรี วันที่ 18-19 ส.ค. 61 611161108-001 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 3. สงขลา วันที่ 25-26 ส.ค. 61...