ศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์

ศิลปะการแสดงไม่ใช่กิจกรรมของเด็กโตหรือผู้ใหญ่เท่านั้น แต่เด็กเล็กๆ ก็สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ และยังนับว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยพัฒนาความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์ คำว่าศิลปะการแสดงอาจจะทำให้หลายคนเข้าว่าเป็นกิจกรรมของเด็กโตหรือผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ที่จริงแล้วเด็กเล็กๆ...