หลักสูตร Facilitator เพื่อการจัดกระบวนการ PLC ที่มีประสิทธิภาพ 612151005

หลักสูตร Facilitator เพื่อการจัดกระบวนการ PLC ที่มีประสิทธิภาพ 612151005 1. ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค. 61 612151005-004 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 2. กรุงเทพ วันที่ 7-8 ก.ค. 61 612151005-002 บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด 3. เชียงใหม่ วันที่...