EF-Guideline

เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์เพื่ออกแบบ
“การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF”
สำหรับครูปฐมวัย

1

ต้องมีความหมายและมีคุณค่าต่อตัวเด็ก

2

ต้องสอดคล้องกับการพัฒนาการและธรรชาติการเรียนรู้ของเด็ก

3

เด็กต้องมีความสุขมีทัศนคติดที่ดีต่อตนเอง บุคคลและสิ่งรอบตัว

About

Home Automation

ระบบฉัจฉริยะควบคุมการทำงานด้วยโทรศัพท์มือถือ อาทิ ควบคุมการทำงานการเปิดปิดแสงสว่าง ระบบม่านไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบรักษาความปอดภัยภายในบ้าน เช่น Door Sensor ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในบ้าน และ CCTV

About

Home Automation

ระบบฉัจฉริยะควบคุมการทำงานด้วยโทรศัพท์มือถือ อาทิ ควบคุมการทำงานการเปิดปิดแสงสว่าง ระบบม่านไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบรักษาความปอดภัยภายในบ้าน เช่น Door Sensor ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในบ้าน และ CCTV

Contact Us

(246) 462-3523

1234 Divi St. #1000, San Francisco, CA

Monday-Friday: 8am – 5pm

Get Started

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum p